Контакти

Можете да се свържете с мен на следния имейл адрес:

s.eubova@gmail.com

Към момента практиката ми е натоварена и не е възможна работа по нови случаи.
Благодаря Ви за доверието и разбирането !

Currently the individual practice is closed for new appointments.
Thank you for your trust and understanding!