Събития

4 – 5 МАРТ 2021

ОБУЧЕНИЕ: Емоционално-поведенчески разстройства в предучилищна възраст

Обучението цели да запознае участниците с най-често срещаните емоционално-поведенчески разстройства в предучилищна възраст, тяхното влияние върху детето и неговата “близка среда”, както и възможностите за интервенция.
🔹Събитието ще се проведе онлайн и е насочено предимно към педагози, логопеди и психолози от детските градини.