Говорно развитие между 2 и 3 годишна възраст


ДЕТСКО РАЗВИТИЕ / Tuesday, January 15th, 2019

ПОКАЗАТЕЛИ

 • Назовава части от тялото си.
 • Провежда разговори със себе си и с кукли / играчки.
 • Задава въпроси: “Какво е това ?” и “Къде е моят/а… ?”
 • Използва изречения с двойно отрицание “Не, няма.” / “Не, не искам.”
 • Започва да използва думите в множествено число.
 • Активният речник достига около 450 думи.
 • Казва името си и показва с пръсти на колко е години.
 • Комбинира съществителни и глаголи в едно изречение – “Баба замина”.
 • Започва да разбира и използва по-прости времеви концепции “нощ”, “утре”.
 • Говори за себе си с лични местоимения в 1-во лице единствено число “аз, ми, мене, мен”, вместо по име или в 3-то лице.
 • Опитва се да привлече вниманието на възрастните “виж ме”, “гледай ме”.
 • Обича да слуша една и съща история по няколко пъти.
 • Може да каже “не”, когато всъщност има предвид “да” .
 • Говори с другите деца така както говорят възрастните.
 • Задава въпроси с “къде”.
 • Назовава най-често срещани картинки и предмети.
 • Използва кратки изречения като “аз искам още” или “аз искам вода”.
 • Подбира до 3-4 еднакви цвята, знае какво е малко и голямо.

ЗАНИМАНИЯ, С КОИТО ДА ПОДКРЕПИТЕ ГОВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО СИ

 • Повтаряйте новите думи по няколко пъти.
 • Помагайте на детето си като слушате заедно и следвате инструкциите в кратки игри: “сложи топката в кутията” , “пипни носа на куклата” и др.
 • Пътувайте заедно с детето си и говорете за това какво ще видите преди тръгнете, по време на пътуването и след това.
 • Четете книги всеки ден или обичайно преди сън.
 • Слушайте внимателно, когато детето ви говори.
 • Описвайте с думи това, което правите, искате да направите и мислите.
 • Изпращайте съобщения, чрез детето си например “Мама вика тате”.
 • Разговаряйте “тет-а-тет” с детето си винаги, когато имате възможност да прекарате заедно известно време на спокойствие.
 • Задавайте въпроси на детето, за да насърчите мисленето и говоренето.
 • Показвайте на детето си, че разбирате това, което ви казва като отговаряте, усмихвате се и кимате с глава.
 • Разширявайте отговорите на детето си, например при казване на “още сок” добавете – “Алекс иска още сок.”
Facebookmail