Разреших си да греша…


ЖИВОТ, СТАТИИ / Friday, October 4th, 2019

Разреших си да греша,
защото в действителност няма грешки във владенията на душата,
а само вечна трансформация от илюзия към любов.
Моите грешки са зовът на душата ми, която търси същността.
Всеки мой избор,
било то път без изход,
затворена врата или отказ са необходимост по пътя към информираността и свободата.
Готова съм да предам Егото си.
Мога да изрека “извинявай”.
Мога да се погрижа за всяко нараняване,
което съм си причинила
или причинила на някого.
Разреших си да греша.
Свободна съм.
Уча се и се развивам, движа се към любовта.

Facebookmail