M-CHAT и Аутизъм


АУТИЗЪМ, ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, СТАТИИ / Tuesday, February 25th, 2020

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ

M-CHAT™бланка, инструкции за оценка
M-CHAT-R/F ™ пълно ръководство с инструкции за оценка и проследяващо интервю
M-CHAT-R/F ™безплатно мобилно приложение за OS Android, не включва проследяващо интервю, което се извършва само от специалист ! Включва първата част от 20 въпроса и изчисляване на риска (нисък, умерен, висок). Има възможност за изпращане на резултатите по имейл. Не изисква попълване на лични данни.

Специална благодарност.
Преводите на M-CHAT™ и M-CHAT-R/F ™ се осъществиха благодарение на участието на Неда Лозанов и Стела Железова,
а за мобилното приложение помогна програмистът Юлиян Тодоров.
Работата по българските версии на инструмента е съгласувана с един от основните автори на методиката – dr. Dianа Robins.
Допълнителна информация за използването на M-CHAT-инструментите по света и наличните преводи, можете да откриете на сайта на методиката – https://mchatscreen.com/


ПУБЛИКАЦИИ:

Еюбова, С. (2018). Българска версия на ревизираният модифициран чек лист за аутизъм – M-CHAT R/F. – В: Сборник доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието” Том 3. София: НБУ. ISBN 978-954-535-863-0, с.34-40.

Еюбова, С., Тодоров, Ю. (2018). Разработване на мобилно приложение за скрининг на аутизъм в ранна детска възраст. – В: Сборник доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието” Том 3. София: НБУ. ISBN 978-954-535-863-0, с.41-44.

Facebookmail