Препоръки на СЗО относно психичното здраве по време на COVID-19


СТАТИИ / Wednesday, March 18th, 2020

До всички:

  1. COVID-19 вече е засегнал и вероятно ще продължи да засяга хора от много държави и различни географски райони. Не го приписвайте на определен етнос или националност. Бъде съпричастни към тези, които са засегнати, във всички държави хората, които са със заболяването не са направили нищо лошо.
  2. Не се обръщайте към хората със заболяването като “случаи на COVID-19”, “жертви”, “семейства с COVID-19” или “болните”. Това са “хора, които имат COVID-19”, “хора, които се лекуват от COVID-19”, “хора, които се възстановяват от COVID-19” и след възстановяването от COVID-19 техният живот ще продължи по старому с работата, семействата и близките им.
  3. Избягвайте да гледате, четете или слушате новини, които ви причиняват тревожност и стрес: търсете информация главно, за да предприемете практически стъпки за изготвянето на план за действие и за да защитите себе си и близките си. Търсете информация само в определени часове на деня – веднъж или два пъти. Внезапните новини или постоянният новинарски поток през деня със съобщения за епидемията може да накара всеки да почувства тревога. Запознавайте се само с фактите и се информирайте от страницата на Световната здравна организация или от тези на местните здравни власти, това ще помогне да разграничите фактите от слуховете.
  4. Защитете се и бъдете в подкрепа на другите. Помощта във времена на нужда е изключително важна за тези, които я получават, но и за помагащия.
  5. Намерете възможности да дадете гласност на положителни истории, действия на местни хора, които са преживяли новия коронавирус (COVID-19) и са се възстановили или са подкрепили любим човек при възстановяването и са готови да споделят своя опит.
  6. Отдайте уважение към медицинските специалисти, които се грижат за хората с COVID-19. Признайте ролята, която имат за съхраняването на живота и безопасността на любимите Ви хора.

Пълният текст на препоръките: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_4

Facebookmail