БЛАГОДАРНОСТ-СВЪРЗАНОСТ-ГРИЖА


СТАТИИ / Sunday, March 22nd, 2020

В свят, в който животът ни наложи принудителна изолация – съхраняването на личността и връзката с другите става все по-важна и решаваща за оцеляването ни.

Как се справям аз – използвам три неща,
с които да позитивирам деня си:

  1. БЛАГОДАРНА СЪМ.

  2. ПОДДЪРЖАМ ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ – по телефона и онлайн.

  3. ГРИЖА СЕ ЗА СЕБЕ СИ.

В прикаченият файл ще откриете чек-лист за по-лесно прилагане в ежедневието на трите стъпки – БЛАГОДАРНОСТСВЪРЗАНОСТ ГРИЖА.Facebookmail