Всичко, което наистина трябва да знам, за да се науча как да живея…


ЖИВОТ, СТАТИИ / Thursday, September 24th, 2020

ВСИЧКО, КОЕТО НАИСТИНА ТРЯБВА ДА ЗНАМ, ЗА ДА СЕ НАУЧА КАК ДА ЖИВЕЯ, КАКВО ДА ПРАВЯ, КАК ДА СЕ ДЪРЖА, СЪМ НАУЧИЛ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА. Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната диплома, а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група.

Ето нещата, които научих там:
– Разделяй всичко с другите.
– Играй честно.
– Не удряй хората.
– Връщай нещата там, откъдето си ги взел.
– Почиствай след себе си.
– Не вземай нещата, които не са твои.
– Нараниш ли някого, извини се.
– Мий си ръцете преди ядене.
– Пускай водата в тоалетната.
– Топлото мляко е полезно.
– Живей хармонично – всеки ден учи, мисли, рисувай и пей, и танцувай, и свири, и се труди по малко.
– Всеки следобед си поспивай.
– Излезеш ли навън, оглеждай се, когато пресичаш, дръж се за ръка и не се отделяй от другите.
– Вярвай в чудеса. Припомни си малкото зрънце, посадено в пластмасова чаша: корените растат надолу, а растението нагоре и никой не знае как, нито защо, но всички сме като него.
– И златната рибка, и хамстерите, и бялата мишка, и дори растението – всички умират. Ние също.
– И накрая си спомни буквара и първата дума, която си научил – най-великата дума от всички – ВИЖ.
– Всичко, което трябва да знаете, е там някъде. Златното правило, любовта и здравословния начин на живот. Екологията и политиката, равенството и смисления живот.
Вземете което и да е от тези правила и го екстраполирайте върху сложните понятия на възрастните. Свържете го със семейния живот или с работата, или с правителството, или със света, в който живеете, и то ще стане вярно, ясно и точно. Помислете си колко по-добър би бил светът, ако всички ние – целия свят – похапвахме бисквитки с мляко към три часа следобед и после се мушвахме под одеялата, за да поспим. Или ако всички правителства спазваха основните правила да връщат нещата там, откъдето са ги взели и да почистват след себе си.

И също така, независимо от възрастта, продължава да бъде вярно: излезете ли навън, по-добре се дръжте за ръце и не се отделяйте един от друг.

Текстът е извадка от книгата на Робърт Фулам “Всичко, което наистина трябва да знам, съм научил в детската градина”

Photo by Markus Spiske on Unsplash.

Facebookmail