Трите къщи – техника за работа с деца и възрастни


ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, ЖИВОТ, ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, СТАТИИ / Sunday, March 21st, 2021

Техниката “Трите къщи” първоначално е замислена като метод за работа с деца, разработен от социалните работници Маги Грийнинг и Ники Уелд от Нова Зеландия. Това е лесен и ефективен начин за обсъждане на силните страни, рисковете и надеждите в моменти от живота, които са свързани с нежелани промени, дискомфорт и стрес.

Опитът и образованието, което имам ми позволяват да работя с много широк спектър от случаи, както и хора в различни възрасти. Комуникацията по време на някои нежелани събития и преживявания в живота на клиентите ми и огромният брой случаи от практиката са ме насочили към достъпни техники за работа с деца и възрастни, които изпитват трудности не само да говорят и споделят, но и да приемат и оценят ситуацията с нейните силни страни, рискове и възможни сценарии.

“Трите къщи” – къщата на хубавите неща, къщата на тревогите, къщата на мечтите

Въпреки, че авторите на този подход работят в областта на социалните услуги и закрила на детето, техниката “Трите къщи” е добър метод за комуникация и подкрепа на детето и възрастните в процеса на приемане на дадена ситуация. Към всяка къща можете да зададете конкретни въпроси, например:

Къщата на хубавите неща (това е къщата, в която си в безопасност, тук всичко е на мястото си, тук си спокоен, здрав) – Какво около теб и в живота ти харесва ? Кои са важните неща, които имаш ? Какво се случва добре ? В какво успя ? Има ли нещо, което промени и те радва ? Как се чувстваш в тази къща ? Как се грижиш за здравето си ? Какво прави тази къща здрава, сигурна и хубава ? Какви строителни материали имаш ?

Къщата на тревогите (това е къща, в която се обсъждат теми като тревоги, опасности, наранявания, заболявания)- какво те тревожи / притеснява ? как се чувстваш ? какво точно изпитваш към конкретни ситуации, хора, случки ? Съществува ли някаква опасност за теб и каква ? Какво прави тази къща тъжна, нестабилна, несигурна ? Какви строителни материали имаш за тази къща ?

Къщата на мечтите – Какво искаш да се случи ? Кои са мечтите ти ? Какъв е идеалният вариант / идеалното решение ? Какво можеш да направиш за мечтите си ? От кого можеш да получиш помощ за сбъдването на мечтата си? На какво се надяваш ? Какво искаш правиш ? Какъв искаш да бъдеш ? Какво искаш да е различно в живота ти ? Ако утре се събудиш и всичките ти мечти се сбъднат, как би изглеждал живота ти ?

Техниката е изключително визуална и може да се прилага по няколко начина, както е и подходяща да започнете работната си сесия с нея като включите детето в рисуването на къщите или направата им. Тук ще опиша няколко варианта на работа с тази техника.

Първи вариант. Необходим е голям бял лист формат А4 или кадастрон и различни материали за рисуване и украса. Инструкцията е лесна – да се нарисуват три къщи и да се надпишат като “къщата на хубавите неща”, “къщата на тревогите”, “къщата на мечтите”. Детето решава с коя къща да започне и каква да бъде подредбата – важно е в рисунката на къщата да има място за текст или за дорисуване на елементи, символи, фигури. По време на работата се задават въпроси за всяка къща.

Втори вариант. Необходимите материали са същите като в предходния вариант, но се добавят ножица, лепило и стари списания или брошури с различни изображения. Детето рисува трите къщи, след което избира изображения, снимки, картинки от списанията, изрязва ги и ги подрежда, залепяйки ги във всяка от къщите и така се получава колаж от изображения.

Трети вариант. Необходим е шаблон на къща, който да разпечатате предварително три пъти и дадете на детето да украси, оцвети, надпише, след което да изреже, сгъне и залепи. Шаблонът, който е тук позволява да оставите покрива отворен и на отделни листчета детето да напише отговорите относно нещата, които харесва в ситуацията и да ги пусне в “къщата на хубавите неща”; всичко което го притеснява в “къщата на тревогите” и това, за което се надява да се случи в “къщата на мечтите”. Така всяка къща се превръща в кутийка, в която детето може да подреди мислите, чувствата и желанията си.

Четвърти вариант. Този вариант можете да използвате с юноши, а също и с възрастни. Необходим е предварително подготвен и разпечатан шаблон на изображения на трите къщи, в които има достатъчно място за попълване на тревогите, добрите страни на ситуацията и очакванията. Работата може да бъде подкрепена, чрез помощните въпроси в карето по-горе.

Тревогите могат да подкопаят вярата в собствените ни сили, да унищожат надеждите и мечтите ни. В живота на всеки един от нас има истории за успехи, справяне и хора, които ни обичат и подкрепят – всичко това може да помогне да се справим с трудностите, да поддържаме надеждата и дори да постигнем мечтите си. Мечтите и надеждите, които имаме и създаваме ще ни помогнат да се справим с предизвикателствата на живота.
Техниката “Трите къщи” ни напомня да не се взираме единствено в проблемите, да ценим това, което имаме в живота си и да отправим поглед напред към хоризонта и бъдещето.


Източник: Weld, N. (2008). The three houses tool: building safety and positive change

Facebookmail