ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ОБУЧЕНИЕ В ПРОЕКТИВЕН МЕТОД “РОЗОВ ХРАСТ”


ЖИВОТ, ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, СТАТИИ

Проективният метод “Розов храст” е упражнение за проективно рисуване, създадено от Джон Стивънс през 1971 г. Техниката позволява на хората да проектират чувства, потребности и преживявания като се идентифицират с розовия храст и се свържат с части от себе си, които са били изтласкани от съзнанието. Методът в последствие е […]

29/04/2024

Семинар “Психично здраве и образование”


ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, СТАТИИ

Община Шумен и Превантивно-информационен център за информация, консултации и образование-Шумен организираха семинар по повод 7 април – Световният ден на здравето. Имах честта да съм лектор и възможността да подчертая, че няма здраве без психично здраве. Акцент в семинара бяха ресурсите, които образователната система има, за да подкрепи психичното здраве […]

08/04/2024

Системни констелации


ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ

В цялостното развитие на психотерапията откриваме, че нищо не е просто и видимо. И зад всяко наше отношение надничат още други отношения – някои наши собствени; други – на родителите и прародителите ни. Системните констелации са начин за работа със заплитания, повторения и проблеми в системите на човешките отношения. Разработени […]

13/02/2023