Семинар “Психично здраве и образование”


ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, СТАТИИ

Община Шумен и Превантивно-информационен център за информация, консултации и образование-Шумен организираха семинар по повод 7 април – Световният ден на здравето. Имах честта да съм лектор и възможността да подчертая, че няма здраве без психично здраве. Акцент в семинара бяха ресурсите, които образователната система има, за да подкрепи психичното здраве […]

08/04/2024

Архитект на надеждата


ЖИВОТ, СТАТИИ

Може би една от най-трудните задачи пред психолога е да остане архитект на надеждата. Дори и да е “малка надеждата” – то смелостта, към която води това чувство е достатъчна да намали болката и даде сили за действие, което да повлияе благополучието на човека. И не, надеждата не е сляп […]

28/06/2023

Кратък речник на термините и съкращенията, свързани с аутизма


АУТИЗЪМ, ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, СТАТИИ

Нарушенията от аутистичния спектър са група невроразвитийни разстройства, които засягат функционирането в областта социална комуникация и се характеризират с ограничени, повтарящи се модели на поведения и интереси. Аутизмът е идентифициран научно през 1943 г. и оттогава до днес определенията за него непрекъснато търпят промени. Огромният брой изследвания върху етиологията, диагностиката, […]

30/08/2022