Овладейте гнева си, преди да ви е завладял


СТАТИИ / Sunday, January 6th, 2019
Гняв

        Гневът е емоционално състояние, което варира по интензитет – от лека раздразнителност до интензивна ярост. Както всяка друга емоция, гневът предизвиква освен психологични, но и физиологични промени. Когато сме ядосани и гневни сърдечна честота се увеличава, повишава се кръвното налягане, както и нивата на важни хормони като адреналин и норадреналин.

        Гневът може да е резултат от вътрешни и външни причини. Може да сме ядосани на конкретно лице (на подчинените си, на партньора си, на началника си) или пък на някакво събитие (натоварен трафик, невъзпитан шофьор, отменена среща и др.). Тревожните и мрачни мисли свързани с лични проблеми, както и спомените за травматични събития също могат да са причина за гняв.

        Инстинктивният начин да изразим гнева си е агресивният отговор. Гневът представлява реакция срещу заплаха, често агресивна, но позволяваща ни да се защитим когато сме атакувани. Следователно, за да оцелеем се нуждаем от известна доза гняв. От друга страна няма как да наказваме физически всеки човек или обект, който ни дразни. Законите, социалните норми и разумът ни поставят граници за това докъде може да стигне гнева ни.

        Най-важната цел при овладяването на гнева е да се намали влиянието на емоционалният и физиологичният стрес, който допълнително се наблюдава. Важно е да осъзнаем, че няма как да се отървем или да избегнем хората, които ни вбесяват, нито че можем да ги променим, но със сигурност можем да се научим да управляваме поведението си.

        Съществуват психологически тестове, чрез които е възможно да се измери интензивността на гнева, както и дали личността е предразположена към раздразнителност и гневни отреагирания, а също и какви умения за справяне с гнева притежава. Прогнозата е добра, тогава когато знаем и осъзнаваме, че имаме проблеми с това състояние.

        Ако реагирате със силен гняв, действате сякаш сте “извън контрол” и поведението ви застрашава околните, твърде вероятно е да се нуждаете от помощ при търсенето на по-добър начин за справяне с това емоционално състояние.

Имате ли нужда от консултиране ?

        Ако се чувствате извън контрол, ако поведението ви се отразява негативно върху взаимоотношенията ви и връзките ви, то тогава консултацията с психолог или друг специалист по психично здраве може да ви бъде полезна. Програмите за овладяване на гнева или за превенция на агресивното поведение най-често включват усвояването на когнитивно-поведенчески техники за справяне (т.е. техники свързани с мисленето и поведението) . Когато търсите помощ от специалист предварително се информирайте какъв подход използва при консултирането. Проучванията показват, че зависимост от използваните техники са необходими средно от 8 до 10 седмици, за да се научи човек да упражнява контрол върху определено поведение.

Facebookmail