Книги

Тук можете да откриете информация за моите монографии и учебни пособия.


УЧЕБНО ПОСОБИЕ: “Автоагресия в юношеството – насоки към педагогическите специалисти”

Учебното пособие “Автоагресия в юношеството – насоки към педагогическите специалисти” е съобразено със съдържанието на дисциплината “Агресия и агресивно поведение в училище” и е посветено на автоагресивните прояви в юношеска възраст. Целта на пособието е да надгради знанията, които студентите получават по време на лекциите и упражненията по дисциплината, и да ги подготви за практиката. Учебното пособие представя съвременните теоретични разбирания за автоагресия, за честота, форми и функции на автоагресивните поведения при юношите. Отделено е място на възможностите за идентифициране на тези случаи и изграждане на капацитет за подкрепа на ниво училище.

Моля, цитирайте пособието по следния начин:

Еюбова, С. (2022) Автоагресия в юношеството – насоки към педагогическите специалисти. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2022, ISBN: 978-619-201-625-8


УЧЕБНО ПОСОБИЕ: “Кратък речник на термините и съкращенията, свързани с аутизма”

Нарушенията от аутистичния спектър са група невроразвитийни разстройства, които засягат функционирането в областта социална комуникация и се характеризират с ограничени, повтарящи се модели на поведения и интереси. Аутизмът е идентифициран научно през 1943 г. и оттогава до днес определенията за него непрекъснато търпят промени. Огромният брой изследвания върху етиологията, диагностиката, клиничните прояви и възможностите за интервенция при нарушенията от аутистичния спектър доведоха до натрупване на термини и понятия, които специалистите използват, за да изградят общ език в разбирането си за аутизма. Първото издание на „Кратък речник на термините и съкращенията, свързани с аутизма“ е учебно пособие, съобразено със съдържанието на дисциплината „Диагностика и терапия при деца с нарушения от аутистичния спектър“. Електронният формат на пособието ще подпомогне студентите в подготовката им и в усвояването на основните термини и понятия, а и всички, които искат да опознаят аутизма. Коментари, бележки и препоръки към съдържанието може да изпратите на e-mail: rechnik.autism@gmail.com

Моля, цитирайте пособието по следния начин:

Еюбова, С. (2022) Кратък речник на термините и съкращенията, свързани с аутизма. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, ISBN: 978-619-201-628-9