CV

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • 2023 / 2017 Шуменски университет, професор по Психология на развитието в детска и юношеска възраст
 • 2017 / 2015 Медицински университет – Варна / Филиал Шумен, зам.-директор и хоноруван преподавател по Медицинска и Детска психология
 • 2015 / 2012 МБАЛ-Шумен АД, Клиничен психолог
 • 2014 / 2012 Unicef Bulgaria, Медицински университет Варна, Лектор
 • 2013 / 2012 Онлайн училище за родители Dechko.bg, Лектор
 • 2012 / 2007 Детско отделение на МБАЛ-Шумен АД, Психолог
 • 2011 / 2010 Ресурсен център -гр.Шумен, Лектор
 • 2006 / 2003 Детско отделение на МБАЛ-Шумен АД, Възпитател
 • 2003 / 2002 Детско отделение на МБАЛ-Шумен АД, Медицинска сестра

ОБРАЗОВАНИЕ

 • 2022 – професор по “Психология на развитието в детска и юношеска възраст”
 • 2020 – доцент по “Възрастова и педагогическа психология”
 • 2017 / 2018 – Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, доктор по “Социална, организационна и консултативна психология”
 • 2017 / 2015 – Медицински университет – Варна, Магистърска степен по “Управление на Здравните грижи”
 • 2013 / 2012 – ALGI Terapi Merkezi, Istanbul, Applied Behavioral Analyses, Специализация по приложен поведенчески анализ
 • 2008 / 2007 – The University of Nottingham, Специализация по проблемите на децата с лицеви аномалии
 • 2007 / 2006 – Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Специализация по клинична и консултативна психология
 • 2007– Медицински университет-София, Специализиран курс за работа с деца, преживели насилие
 • 2006 / 2004 – Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”, Магистърска степен по Психология
 • 2006 / 2005 – Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”, Следдипломна квалификация “Индивидуално, семейно и групово консултиране”
 • 2004 / 2002 – Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, Бакалавърска степен по Социални дейности
 • 2002 / 1999 – Медицински университет-Варна / Медицински колеж – Шумен, Степен специалист Медицинска сестра
 • 1999 / 1994 – Природо-математическа гимназия “Нанчо Попович”-Шумен, Профил “Биология и химия, с френски език”