Оценка на детското развитие


ДЕТСКО РАЗВИТИЕ, РОДИТЕЛСТВО, СТАТИИ / Wednesday, August 5th, 2020

Развитието на детето не включва просто физическото му израстване. Децата растат, развиват се и се учат през целия си живот, като този процес започва да се наблюдава много интензивно непосредствено след раждането. Развитието на едно дете може да бъде оценено и наблюдавано по начина, по който то се държи, играе и говори.

Първата социална усмивка, първите стъпки които детето прави, махането за довиждане са умения, които се наричат показатели за развитие.

Оценката на детското развитие
е процес на наблюдение, изследване и сравняване
на моментното представяне на детето
по определени показатели на развитие
с това на децата от същата възраст и пол [3].

Първата година от живота е сензитивен и ключов период за развитието.

Значението на първата година от живота е фундаментално, а решаваща роля за предоставяне на оптимални условия за разгръщане потенциала на всички параметри от детското развитие имат родителите и въобще значимите възрастни, които предоставят постоянна и сензитивна грижа, обич и подкрепа [2].

Тогава, когато детето закъснява с усвояването на показател, който връстниците му вече са овладели, е твърде вероятно да има риск за развитието му. В повечето случаи, проблемите свързани с развитието не са неща, които детето просто “ще израсте” и подходът да “изчакаме и ще видим” няма да бъде от полза.

Ако вашето дете не се развива според очакванията за възрастта е добре да потърсите специализирана помощ от общопрактикуващият лекар на детето, педиатър, психолог, логопед или друг специалист по ранно детско развитие.

Специалистът, който извършва оценка на детското развитие може да изиска допълнителна информация или документация от родителите като:

§ епикриза от раждането на детето;
§ епикризи от хоспитализации ( хоспитализация – постъпване за лечение в болница)
§ амбулаторни листове от прегледи и консултации с други специалисти;
§ резултати от изследвания;
§ педагогическа характеристика от детска ясла, занималня, детска градина или училище;
§ видео записи на поведения, които са важни;
§ дневник на поведенията и дневния режим на детето [1];
§ продукти от дейността на детето – рисунки, текстове и др.

Крайна цел на всяка диагностична сесия е да получим профил на развитието на детето, включващ актуалните умения и затруднения. Експертната интерпретация на този профил изисква при изследването да се комбинират данни за възможните биологични, социални и психологични рискове и специалистите събират информация (анамнеза) за бременността, раждането и детайли за критични показатели на развитие от първата година.


Литература:

[1] Еюбова, С. (2020). Поведенчески и психосоматични промени, свързани с използването на технологии в детството. – В: Списание „Практическа педиатрия“, бр. 4, 2020 г. София: Салвис АД. ISSN: 1311-0756, с. 14-15. Онлайн достъп: https://prakticheska-pediatria.net/2020/04/27/povedencheski-i-psihosomatichni-problemi-pri-decata-vuv-vruzka-s-digitalnite-tehnologii/
[2] Иванова, З., Еюбова, С. (2019). Психично развитие на детето през първата година от живота. – В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Шумен: УИ “Еп.К.Преславски”, 2019, ISSN 2367-5764, с.41-46.
[3] Eюбова, С. (2019). Алгоритъм за оценка на детското развитие. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир 30.04.2019 г. – 07.05.2019 г. Иновации в образованието Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ Педагогически факултет. Велико Търново: Издателство „Фабер“, ISBN: 978-619-00-0996-2, с. 347-354.

Facebookmail